Bebyggelsesplan

For første gang på studiet har jeg selv udformået et mål for min portfolio. Mine mål for bebyggelsesplanen er:

  • Få en bedre forståelse for regler omkring skellinjer
  • Få lavet en gruppekontrakt, som alle arbejder med
  • Lær at læse inden du kaster dig ud i projektet

Erfaring:
Jeg lærte, at en gruppekontrakt kan opsættes lidt mere stringent end de tidligere, hvilket betyder at der rent faktisk var opsat konflikthåndteringsmetoder.

Ved at læse opgaven, bygningsreglementet og lokalplanen grundigt igennem inden skitsering fandt vi ud af, at vi ikke behøvede at lave tingene om så mange gange. Vi overhalede stille og roligt de øvrige grupper, som ellers var langt foran os i starten, ved at vi ikke faldt i de huller underviserne havde sat op.

Jeg har indtryk af, at reglementerne for projekterne er nogenlunde ens for hver gang, men at det giver rigtig god mening at læse dem op hver gang, og lave en note med nye regler vi ikke kendte, eller regler som kan give benspænd undervejs.