Semestersamtale

Som sidste led i arbejdet med portfolio på 1. semester afsluttes der med en individuel portfolio samtale. Her forventes det, at du gør rede for dit samlede udbytte af semesteret.

Du skal forholde dig til følgende:
– Er dine forventninger til semesteret blevet indfriet?

Jeg synes det er svært at svare på, præcis hvad mine forventninger til semesteret rent faktisk var, da jeg synes jeg startede på ret bar bund. Jeg havde måske forventet lidt mere tegneteknik, da jeg stadig ikke er ret god til at tegne andet end plantegninger, selvom jeg har brugt en del af min fritid på også at tegne.

– På hvilken måde har du selv bidraget til dette?

Jeg føler at jeg har været aktiv og deltagende, og i gruppearbejderne har jeg forsøgt at bruge mine kompetencer fra mit tidligere erhverv til at dele ud af den viden jeg har modtaget.

– Hvad kunne du have gjort bedre for at have opnået det ønskede?

Jeg havde, en kort overgang, en ambition om at starte på et tegnekursus på aftenskole, men det har været umuligt at presse ind i kalenderen hvis jeg også skal have tid til at tjene lidt penge, så hverdagen ikke bliver alt for stram.

– På hvilken måde har du udviklet dig i løbet af 1. semester?

Jeg er blevet markant klogere på nogle tekniske begreber og fremgangsmåder, og synes i det hele taget at jeg har fået en god forståelse for tegningsindhold, og hvor jeg skal søge de relevante informationer. Men jeg har også, fra mit tidligere studie, arbejdet meget i gruppearbejde og med meget åbne opgaver, så jeg har nok lært en del af det i forvejen.

– Hvordan har du brugt refleksionsopgaverne (jf. de nedenstående dokumenter) i din udviklingsproces/hvordan har din refleksion bidraget til din dygtiggørelse på studiet?

Som vi snakkede med Ask om på klassen i sidste uge, så har de fleste i klassen ikke helt forstået konceptet i Portfolio, og jeg har også været én af dem. Jeg har løst portfolio opgaverne, fordi det var noget der var lagt op til, men jeg har ikke fået reflekteret ret meget over hvordan jeg fungerer personligt i studiemiljøet, da jeg primært har haft fokus på det faglige.

– Hvad skal være dine personlige indsatsområder på 2. semester?

Jeg vil være bedre til at tegne, og forstå teknikken bag. Derudover har jeg købt et par bøger om byggeteknik, og nogle fagterms bøger, så jeg, om ikke andet, kan bruge det som opslag. Men jeg forventer at læse dem igennem i ferien for at være bedre gearet til opstart på 2. semester. Jeg føler jeg er ret godt med på de øvrige områder.

Følgende dokumenter bedes medbragt til portfolio samtalen:
– Bebyggelsesplanlægning: Mindmap og evaluering – MEDBRAGT

– Individuelt projekt, sommerhus: Refleksioner over opgave og sammenfald mellem din læringsstil
og arbejdsproces – MEDBRAGT

– Dispositionsforslag: Målsætning og rammer for gruppens arbejde – evt. føjet ind i gruppekontrakten – MEDBRAGT

– Statik- og matematikprojekt: ’Forventninger’ og ’Konklusion’ – MEDBRAGT

– Projektforslag: Indføjelse af gruppens værdier i gruppekontrakten – MEDBRAGT