Portfolio

portfolioHos mange på bygnings-konstruktør uddannelsen er begrebet “Portfolio” en svær størrelse, og derfor ender det med at blive nedprioriteret. Men tager man et kort øjeblik til at forstå hvad begrebet rent faktisk dækker over, bliver det tydeligt at portfolio måske ikke er helt så flyvsk et begreb som det umiddelbart kan lyde. Portfolio er en nemlig “bare” en dokumentmappe, der viser udvikling over tid og refleksioner. Det er en metode til at skabe og synliggøre:

  • Mål og delmål
  • Struktur
  • Overblik
  • Bredde og dybde
  • Udvikling over tid
  • Refleksion

I afsnittet portfolio kan du få et overblik over hvilke fokusområder jeg har beskæftiget mig med under bygningskonstruktør uddannelsen, samt mine refleksioner over disse semester for semester.

På bygningskonstruktør uddannelsen har vi haft undervisning i portfolio fra 1. til og med 3. semester, og herfra forventes det, at vi selv er i stand til at varetage denne del fremadrettet. Portfolio er en højt prioriteret del af studiet, og vægtes bl.a. til eksamen.