Studiefagligt netværk

University students studying on grass outdoors, low angle viewDet studiefaglige netværk er et netværk der aldrig må tages let på. Det er her netværket for fremtiden skabes, og særligt i studier hvor fremtidige job muligheder kræver teamwork. På bygningskonstruktør uddan-nelsen er det studiefaglige netværk derfor utrolig relevant. Et studiefagligt netværk behøver dog ikke nødvendigvis altid at handle om løsningsorienteret kontakt. En studietur, en fælles badmintonkamp, en tur på stadion eller en øl i baren kan danne grobund for et bedre internt kendskab. Jo bedre man kender hinanden, desto nemmere er det at søge kontakt og assistance hos hinanden, derfor bør man i så vid udstrækning det er muligt, lave noget aktivt sammen med sine studiefæller. Både dem man går på årgang med, og dem over/under.

Mit studiefaglige netværk er skabt igennem den direkte kontakt med andre studerende, og undervisere. De fleste på samme studielinje og årgang, som jeg selv støder man naturligt på, men det søges udbygget så ofte som muligt. Derudover har mentorjobbet givet mulighed for at lære studerende at kende på tværs af årgangene, og dette søges udbygget i bl.a. fredagsbaren, via Facebook grupper og lignende.

Jeg vil altid opfordre medstuderende til at søge kontakt til hinanden via Linkedin, som er en mindre personlig måde at skabe netværk på end Facebook, og det holdes derfor “professionelt”.

På tidligere studier, gymnasiet, og i særlig grad Finansøkonomi studiet har jeg forsøgt at udbygge og fastholde mit netværk, hvilket til en vis grad er lykkedes. Dengang var det ikke så væsentligt for mig, så netværket er ikke så stærkt, som jeg forsøger at skabe det i dag, men jeg har nogle ret markante bekendtskaber som i årenes løb har givet nogle sjov karrieremuligheder. Bl.a. har jeg skaffet to jobs igennem medstuderende, ligesom jeg har haft mulighed for at holde foredrag på den skole jeg studerede Finansøkonom på – Ad flere omgange. Så netværket er fortsat intakt, og jeg ønsker at det skal forblive sådan. Derfor har jeg også kontakt til flere af lærerne fra dengang, både via Facebook og Linkedin.