Læringsmål og læringsstil

Som noget helt nyt skal vi på 3. semester sætte os et, eller to hovedmål for vores læring. Dette kaldes læringsmål. Læringsmål kan være stort set alt, og behøver ikke nødvendigvis at relatere sig til de emner vi får undervisning i på semestret. Personligt har jeg valgt to emner:

  • Mekanisk ventilation
  • Ledelse

Jeg har valgt at beskæftige mig med to emner fordi jeg har en forventning om, at mekanisk ventilation er på programmet kortvarigt, og jeg ønsker et læringsmål, som jeg kan arbejde med kontinuerligt over hele semestret. Ledelse er et stort og enormt omfangsrigt punkt, men der er heller ikke lagt op til, at man bliver ekspert i sine emner, blot at man lægger et ekstra fokus her. Dette gør jeg bl.a. ved, at vi har aftalt skiftende lederroller i vores team af fire personer – Og det faktum at jeg på semestret er mentor for nogle 1. års studerende.

Derudover skal vi gøre os bekendte med vores læringsstil, altså hvordan vi arbejder, og ønsker at arbejde med disse læringsmål. På den måde kan vi til hver tid gå tilbage og se, om vi har opnået det vi forventede, og mere vigtigt, hvorfor/hvorfor ikke.

Se mine læringsmål og min læringsstil