Erfaring

ErfaringEfter 5 år som ejendomsmægler, og med knap et år som mentor er erfaring et relevant begreb. Hvorom erfaring altid kan blive bedre, er min erfaring ud i kommunikation med andre mennesker efterhånden veludviklet. Dette være sig både verbalt og non-verbalt. Som ejendomsmægler lærte jeg hurtigt at tale forskelligt til mennesker. Nogle mennesker reagerer positivt på at man er smilende og lyttende, andre er faktaorienterede, mens nogle reagerer positivt på humor. Med årene lærte jeg ligeledes at kombinere de forskellige metoder og værktøjer til en langt mere kompleks fremtoning, men det er væsentligt at have for øje, at denne erfaring blev oparbejdet med henblik på at sælge. I perioden har jeg lært og bevidst brugt: Aktiv lytning, spørgeteknik og at spejle mig i andre mennesker.

Af mentorerfaring har jeg benyttet mig af en langt større volumen af værktøjer, men jeg er også blevet præsenteret dem, i modsætning til mæglerbranchen, hvor jeg selv har skulle prøve mig frem. Det betyder at de værktøjer jeg bruger er langt mere velprøvede og veldokumenterede, men det er også vigtigt for mig ikke at blive for låst til et værktøj eller en metode. De væsentlige værktøjer jeg har brugt (som ikke er går igen fra tidligere) er: GROW-modellen, De tre stole og De 4 ting en leder altid gør.

For at forstå hvad de forskellige redskaber betyder, vil jeg anbefale at læse afsnittet omkring Værktøjer og Redskaber.