Dispositionsforslag

I forbindelse med dispositionsforslaget introduceres I mere indgående til det at arbejde i gruppe. I skal forholde jer til gruppearbejdets psykologi for derigennem at afklare jeres egne stærke og svage sider i forhold til gruppearbejdet. Afslutningsvis skal I opstille en målsætning samt fastlægge rammerne for gruppens arbejde i forbindelse med opgaven.

I skal vurdere, hvordan læringsprocessen/arbejdsprocessen i gruppen har forløbet. I kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål, men begrund jeres synspunkter:

 • Opnåede I de læringsmål, der er stillet for opgaven?
 • Hvordan fungerede samarbejdet i gruppen?
 • Hvilke konflikter opstod undervejs? – Hvad var årsagerne?
 • Hvordan blev de fælles beslutninger truffet?
 • Er I blevet bedre til at fremlægge på klassen? – I bekræftende fald hvorfor?
 • Hvad kan du gøre for at blive endnu bedre til det?
 • Hvordan blev arbejdsbyrden fordelt i gruppen?
 • Giv en vurdering af det faglige indhold i projektet
 • Hvordan passede de tidsmæssige rammer i projektet?
 • Hvordan fungerede samarbejdet med/ kontakten til underviserne?
 • Hvordan vurderer I oplægget til projektet?
 • Er jeres forventninger til studiet blevet indfriet indtil nu?

Refleksioner:
Vi har endnu ikke valgt at kigge på vores interne samarbejde. Dette har vi vurderet at vi gør sidst i projektet. De fleste af emnerne er berørt i forbindelse med mentormøder, så jeg føler de er besvaret igennem andre kanaler.