5. Semester

4. Semester blev vel afsluttet, og efter ferien var 5. Semester opstart en realitet. Dette semester adskiller sig på den måde, at vi i første del arbejder i grupper af to, hvor vi tidligere har arbejdet i grupper af fire. Efter afsluttende eksamen i start november overgår semestret til individuel projektering, som afsluttes med eksamen i januar. Så for første gang er der to eksaminer på et semester.

Forventninger til 5. Semester:

Forventningerne til 5. Semester er, at jeg i studiet bliver endnu mere selvstændig i mine løsningsforslag. Vi arbejder sammen i langt mindre grad og derfor forventer jeg at blive klogere på detaljer, materialer mv.

Valgdel:

Som noget nyt skal vi i 5. Semester vælge at fokusere på nogle del elementer i det der kaldes valgdel. Her kan vælges mellem ting som materialelære, totaløkonomi, nedbrydning m.m. – Dette er som alternativ til de udlandsophold som skolen udbyder, hvor det er muligt at komme til enten Kina eller Irland. I henhold til mine egne interesser har jeg valgt at blive i Danmark og sætte mig yderligere ind i nogle af disse ting.

Som afsluttende element i denne valgdel, skal vi som studerende, individuelt, løse en konstruktionsdel (eksempelvis ydermur, badeværelse el. lign.) til Hovedprojekts niveau. Dette afsluttes med eksamen.

Læringsmål og læringsstil
Kompetenceskema
Refleksionsområder