SWOT Analyse

På studiet er vi blevet bedt om at udarbejde en SWOT analyse over vores egen person. Dette er til at skabe overblik over hvordan vi fremadrettet kan sælge os selv til en jobsamtale eller lønforhandling.

SWOT