Projektforslag

Projektforslag på 1. semester omhandler viderebearbejdelse på dispositionsforslaget over villaprojekt i Hinnerup. I projektforslaget arbejder jeg sammen med:

Henrik Vahle
Henrik Nielsen
Thea Stokvad

Refleksioner:
Vores gruppearbejde fungerer upåklageligt, og alle byder konstruktivt ind, ligesom stemningen er god.

I løbet af projektforslaget har vi to projektmøder med Ask. Det første, hvor vi alle fire er med, det sidste vil én tilfældig fra vores gruppe skulle ind til mødet og repræsentere vores gruppe.

Mål for opgaven:

 • At den studerende får kendskab til konstruktive sammenhænge ifm. et enfamiliehus
 • At den studerende får kendskab til byggematerialer, brugt i Danmark
 • At den studerende får udvidet sit kendskab til SBi 230
 • At den studerende får viden om planlægning / udarbejdelsen af en tidsplan
 • At den studerende kan anvende tilegnet viden fra BR-10
 • At den studerende lærer at indgå i forskellige grupper
 • At den studerende kan modellere og opsætte tegninger i Revit
 • At den studerende får styrket sine kompetencer i kommunikation og præsentationsteknik
 • At den studerende lærer at udføre konstruktionsdetaljer som frihåndstegning

I følge vores portfolio beskrivelse skal følgende også inkluderes i læringsfasen, samt indtastes som portfolio:

 • De værdier som skal kendetegne jeres samarbejde i gruppen
 • Målsætning for jeres projekt og jeres samarbejde (hvad er succeskriterierne)
 • Refleksioner over jeres individuelle Belbinstjerne sammenholdt med de andre gruppemedlemmers Belbinstjerne

Refleksioner:
Vores gruppe har ikke arbejdet med Belbinstjernen i kombination med hinanden, da vi alle føler at det kræver en bedre spørgemodel førend Belbinstjernen giver et retvisende billede. Den første “test” var manipulerbar, og derfor ikke retvisende i forhold til vores reelle roller i hverken hverdagen, eller i gruppesammenhænge. Vores værdier og målsætningen for vores samarbejde kan findes i Gruppekontrakten, som findes nederst på denne side.