6. Semester

På Bygningskonstruktøruddannelsens 6. semester har jeg været i praktik hos rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomheden Constructa A/S, Silkeborg. Her har jeg haft funktion som projekterende bygningskonstruktør fra. 1. februar 2017 til 1. juli 2017.

I henhold til studierelationen har jeg afleveret 4 rapporter, samt ugentlig afrapportering i form af logbog. Intet af dette fremgår på hjemmesiden (Se hvorfor under Portfolio/6. Semester). Semestret afsluttes med karakter efter 7-trins skalaen, og karakteren kan ses nedenfor.

Vurdering: Karakter endnu ikke offentliggjort.