Mentorordningen

I forbindelse med mit mentorerhverv har jeg modtaget to udtalelser fra de respektive studiekoordinatorer, i forbindelse med mit engagement som mentor for skolens nye studerende.

Louise Krogh Andersen sender følgende anbefaling:

I sit virke som mentor på bygningskonstruktøruddannelsen på VIA University College, har jeg været mentorkoordinator for Andreas Vinding Jøhnke. Andreas er en meget positiv,  konstruktiv og engageret person, som altid står til klar til at hjælpe. Han er glad for at tilegne sig nye kompetencer og går forrest når de skal anvendes og erfaringsudveksles.

Andreas har de varmeste anbefalinger fra min side.

Kristina Aachmann, noterer sig følgende:

Det har været en stor gevinst at have Andreas i mentorkorpset. Han har et naturligt talent for at skabe respekt om sin person og vække motivation og lydhørhed hos andre uden at virke anmassende eller dominerende. Jeg kender ham som en struktureret og velforberedt holdspiller og leder, der er meget dedikeret og engageret i de opgaver han påtager sig, og som har fokus på at nå de bedst mulige resultater. Jeg har i høj grad nydt at arbejde sammen med ham.

De to udtalelser/anbefalinger kan hentes her:
Louise Krogh Andersen
Kristina Aachmann