Læringsstil

Som led i 2. semester læringen, er vi blevet gjort bekendt med fænomenet “læringsstil”. Her skal vi via forskellige tests undersøge os selv, for at få en forståelse for hvor og hvornår vi lærer bedst. Altså hvilke betingelser skal være opfyldt for at vi lærer.

Læringsstil er læren om hvordan man bedst tilegner sig ny viden. Det er derfor relevant, at man kender sine egne forcer og begrænsninger i dén henseende. Jævnfør vores læringsstils-øvelse er der sat fokus på følgende elementer:

  • Opleve
  • Reflektere over oplevelsen
  • Konkludere på baggrund af oplevelsen
  • Planlægge de næste skridt

På baggrund af den udførte test fremgår det, at jeg har en pragmatisk og teoretisk tilgang til indlæring, ligesom at jeg moderat har et behov for at der aktivt kommer skred i processen. Tilgengæld har jeg ikke udpræget behov for at reflektere over de ting jeg har lært for at forstå vigtigheden af det. Jeg kan derfor konkludere, at mine resultater passer relativt godt på mine egne forventninger til mine kompetencer og læringsstile, hvor fagligt indhold diskuteres i åbent fora og den praktiske løsning vælges fremfor alt.

Tilgengæld føler jeg at det er spild af tid, at bruge timer på at genoptage processerne når de først er afsluttet, for at se om yderligere læring kan indhentes. Jeg anser dette som irrelevant, og vil hellere i gang med et nyt projekt, hvor de mangler/fejl jeg lavede sidst kan undgås fremadrettet.

Resultatet af læringsstilen kan ses her