Etik og tavshedspligt

TavshedspligtTavshedspligt er en af de vigtigste parametre ved mentor-ordningen. Hvad end det drejer sig om en-til-en møder eller gruppemøder, er det væsentligt at de medvirkende forstår og er gjort opmærksomme på, at mentoren har tavshedspligt. Det er god etik og skik, at de øvrige deltagere ved mødet ligeledes overholder tavshedspligten, men det er vigtigt at holde for øje at de ikke er pligtige, som mentoren er det. Derfor kan det være vigtigt at påbegynde møderne med at gøre opmærksom på etik og moral i forbindelse med de informationer der måtte dukke op på gruppemøder. Vi ønsker for alt vi verden ikke, at bringe følsomme oplysninger til offentlig skue, og mentormøderne skal fungere som en sluttet kreds, hvor man kan og tør lette sit hjerte.

Endvidere er det væsentligt at mentoren er sit ansvarsområde bevidst. En mentor er naturligt afgrænset i den relation der er med sine mentees. Det betyder, at de eneste områder man som mentor bør kommer i berøring med er disse:

Det offentlige område
– Området er kendt af personen selv, og
– Området er synligt for andre.

Det blinde område
– Området er ikke kendt af personen selv, men
– Området er synligt for andre.

Det vil sige, at en mentor aldrig berører de punkter der er usynlige for andre. Dette område kaldes “privat”, og bør aldrig berøres medmindre vedkommende selv åbner op for det. I det tilfælde er det væsentligt at mentoren hurtigt lukker ned for emnet, hvis det er i gruppeforum, og i stedet gør opmærksom på, at dialogen finder sted i enerum, efter mødet.

På bygningskonstruktør uddannelsen er der lagt følgende etiske retningslinjer op for mentorerne:

1. Tillid
 • Mentoren skal være pålidelig og omhyggelig med sit arbejde.
 • Mentoren skal overholde aftaler og løfter.
 • Mentoren skal være opmærksom på egne færdigheder og personlige egenskaber, og anvende disse i den udstrækning der er til fordel for mentee.
 • Hvis mentorens egne problemer skaber problemer for samarbejdet mellem mentor og mentee, så skal mentoren, efter aftale med mentorkoordinatoren, stoppe sit virke.
 • Mentoren skal overholde sin tavshedspligt i forhold til mentee, med mindre andet er aftalt.
2. Respekt for den studerende
 • Mentoren skal behandle mentee med værdighed og respekt.
 • Mentoren må aldrig udnytte mentee til personlig vinding.
 • Mentoren skal have mentees mundtlige accept, før dennes navn eller personlige oplysninger bliver brugt som reference.
3. Ærlighed
 • Mentoren er opmærksom på egen viden og kvalifikationer, og er bevidst om sine egne begrænsninger, når han eller hun hjælper en mentee.
 • Mentoren skal optræde ærligt over for sine mentees, sine medmentorer, koordinatoren, lærerne, studievejledningen og skolens ledelse.
4. Professionel respekt
 • Mentoren må ikke gøre noget, der kan skade den generelle forståelse og accept af dennes rolle som mentor.
 • Mentoren skal være realistisk med de mål og resultater, som han eller hun vejleder mentee mod.
 • Mentoren skal fremstå som rollemodel over for mentee.
5. Nærvær
 • Mentoren skal være både fysisk og mentalt nærværende over for mentee og den gruppe, som mentoren har fået tildelt.
6. Samarbejde
 • Mentoren, mentorkoordinatoren og kontaktperson(er) skal samarbejde omkring rollefordelingen i skolens mentorordning.
 • Mentoren skal bestræbe sig på, at finde løsninger på problemer der vedrører mentee, i tæt samarbejde med mentee.
 • Mentoren skal sikre at problemstillinger, som mentoren mener, han eller hun ikke selv kan løse, bliver løst igennem samarbejde med mentorkoordinatoren, kontaktpersonen og det understøttede netværk.