2. Semester

Forventninger til 2. semester:

Jeg har valgt at nedfælde nogle forventninger til studiets 2. semester da det var et af de afsluttende spørgsmål vi fik stillet på 1. semester. På daværende tidspunkt var semesteret afsluttet, og spørgsmålet gav ingen mening. Derfor har jeg besluttet, at besvare et tilsvarende spørgsmål for 2. semester, i tilfælde af at processen for 2. semester er identisk.

 • Højt fagligt niveau
  • Jeg har stor forventning til mine undervisere, og forventer at jeg lærer noget hver gang der bliver brugt tid på et oplæg. Jeg mener det er uacceptabelt, at bruge tid på at gentage tidligere undervisningsemner, medmindre eleverne decideret efterspørger dette. Hvis jeg går fra et modul uden at have lært noget nyt, føler jeg at min tid bliver spildt.

 

 • Tiden bruges konstruktivt
  • Jeg er enormt kritisk hvad angår min tid, og derfor er det væsentligt for mig, at den tid der bliver afsat til undervisning bruges konstruktivt. Det betyder, at underviserne møder til tiden, ligesom det forventes af os i modsætning til oplevelsen på 1. semester hvor underviserne konsekvent kom 5-10min for sent.

 

 • Selvlæring / meruddannelse
  • Da jeg har et stort behov for at tilegne mig viden, har jeg en forventning til mig selv som betyder at jeg skal læse udover det forventede stof, enten ved hjælp af faglitteratur, eller aftenskole-moduler. Jeg har en forventning til, at skolens undervisere har forståelse for dette og ønsker at assistere mig bedst muligt til at opnå relevant mer-viden.

 

 • Engagement
  • Ligeså vel som jeg selv møder forberedt op, og klar til at lære, så forventer jeg at mine medstuderende og mine undervisere, samt skolens ledelse, udviser et stort engagement.

Du kan se de forskellige emner ved at benytte dropdown menuen øverst, eller du kan vælge at klikke på emnerne nederst på denne side.

Læringsstil
Kompetenceskema
Læringsudbytte
SWOT analyse