Kommunikation

Kommunikation er en af mine helt store kæpheste. Jeg er af den overbevisning at det ikke nytter noget at være faglig kompetent, hvis man ikke evner at kommunikere sin viden ud.

Igennem årene har jeg lært at kommunikere på flere forskellige niveauer. I punktform vil jeg kort opridse hvor jeg har benyttet mine kommunikationsevner, og dernæst vil jeg uddybe hvordan jeg har brugt dem:

  • Foredragsholder
  • Journalistisk
  • PR
  • Personligt salg
  • Indirekte salg
  • Skriftlig kommunikation
  • Mundtlig kommunikation
Foredragsholder:

Hos Finansøkonom-studiet i Hobro har jeg været brugt ad flere omgange, som foredragsholder og “sælger” overfor potentielle nye elever. Jeg har blandt andet holdt et foredrag om hvad man skal være opmærksom på, når man som ejendomsmægler forbereder en fremvisning. Derudover har jeg holdt et foredrag om hvad det vil sige at være ejendomsmægler, hvordan hverdagen i branchen fungerer og hvad det kræves for at blive dygtig.

Til de to foredrag har det været hhv. 25 og knap 100 fremmødte, hvorved jeg har fået trænet mine evner til at tale foran større forsamlinger.

Enkelte gange har jeg været brugt som taler ved rækkehus opførelser i forbindelse med mit job som ejendomsmægler. Særligt ved et NCC-projekt i Malling, stod jeg for en mindre tale om projektet til den kombinerede rejsegilde og åbning af næste etape.

Senest har jeg været brugt, som salgs-pitcher for ledelsen på VIA University College for mentorordningen på bygningskonstruktør-uddannelsen. Her har jeg besøgt de aktuelle klasser og holdt et kort oplæg (10-20min.) om hvad det vil sige at være mentor, og hvorfor det har været godt for mig. Jeg blev valgt, fordi undervisningsstedet tidligere havde svært ved at rekruttere mentorer. Resultatet af salgs-pitchen er endnu ukendt. Data vil fremkomme senere.

Journalistisk:

I mange år har jeg, ved siden af job og skole, beskæftiget mig med sportslig journalistik. Dermed har jeg tilegnet mig interview teknisk kommunikation, kombineret med skriftlige kompetencer. Jeg har bl.a. skrevet for Viasats daværende Onside.dk, det mindre kendte Totalbold.dk samt diverse udenlandske cykelsites.

Nogle af mine artikler og publikationer er tilgængelige her på siden, ved at benytte dropdown menuen “Publikationer” øverst.

PR:

Da jeg ejer to hjemmesider FMDanmark og Your Football Career, har jeg ad flere omgange stået alene med PR arbejdet, hvilket har givet mig erfaring med både at markedsføre siderne, samt forhandle om præmier, sponsorater mv.

Personligt salg:

Igennem mit arbejde som ejendomsmægler har jeg store erfaringer med personligt salg, altså hvor man står overfor sin kunde. Jeg har erfaringer både med salg og kommissioner (at tage huse til salg). I 5 år har jeg været i marken, hvilket har givet mig store erfaringer i forhold til salg og forhandling. Se mere om dette i punktet Salg & Forhandling.

Indirekte salg:

Jeg har kortvarig erfaring fra telemarketing branchen, hvor min primære opgave var at sælge forsikringsmøder til personer med en specifik husholdning. Jeg lærte at tale meget varieret, til trods for at mit mål var det samme hver gang, og fandt at stemmen er et kraftfuldt redskab, når kropssprog ikke er muligt. Tonefald, ordforråd og troværdighed er nogle af de vigtigste ting har jeg erfaret. Jeg opnåede gode resultater i min korte tid, men valgte selv at stoppe da jeg ikke følte at det var muligt at forene studie med arbejde, i de tidsrum der var tilgængelige.

Skriftlig kommunikation:

Et kommunikere på skrift er en videnskab, men enormt væsentligt at kunne. Jeg vurdere at mine skriftlige evner ligger på et højt niveau, og jeg kan formidle selv komplekse løsninger eller emner vha. skriftsproget. Jeg har store erfaringer med bl.a. skriftlige eksaminer, rapporter og afhandlinger, foruden den store erfaring jeg har oparbejdet igennem artikler, interviews, og PR arbejde.

Mundtlig kommunikation:

Den mundtlige kommunikationsform er med afstand den jeg finder mest interessant. Her får man både kropssprog og tale med, og det handler om at kende sine redskaber. Jeg har erfaring med at kommunikere professionelt med mennesker i alle aldre. Fra de helt små, da jeg arbejdede i børnehave, til de festglade da jeg arbejdede som tjener og bartender i en bowlinghal. De største erfaringer har jeg dog fra mit job som ejendomsmægler, hvor jeg har fem års erfaring. Derudover har jeg, som nævnt i indirekte salg, arbejdet i telemarketing branchen hvor jeg har lært hvor meget tonefald og sprogformåen betyder, når kropssproget ikke er tilgængeligt.

Endvidere har jeg erfaring med kommunikation i teams igennem møder afholdt som ejendomsmægler og mentor.

Jeg er blevet meget opmærksom på hvordan jeg kommunikerer med andre, og jeg har efterhånden tilegnet mig en del værktøjer og redskaber til at dreje samtaler og forhandlingssituationer i den retning jeg ønsker det. I forbindelse med mentorordningen har jeg spurgt mine mentees, om hvordan de har oplevet møderne og mig som mentor. Du kan læse nogle af svarene her.