Bæredygtighed

Formål:

  • At den studerende får viden om bæredygtige virkemidler i forbindelse med nybyggeri
  • At den studerende opnår kendskab til principperne bag livscyklusvurderinger
  • At den studerende selvstændigt kan indhente viden i fagbøger, på Internettet m.v.
  • At den studerende får færdigheder om opbygningen af en rapport samt styrket sin skriftlighed
  • At den studerende får styrket sine færdigheder i at præsentere og formidle sit arbejde for undervisere og medstuderende ved udarbejdelse af en planche (PowerPoint) og en rapport
    (Word)
  • At den studerende opnår forståelse for fordelene ved vidensdeling i en arbejdsgruppe

Erfaring:
Alment kendskab til bæredygtighed blev under ingen omstændigheder opnået igennem projektet, som var alt for kort. Tilgengæld lærte jeg hvad “livscyklus” er, i forbindelse med byggeri og byggematerialer.

For enkelte har det sandsynligvis været udfordrende at opsætte præsentationen i PowerPoint og på plancher, men for mig har det været spild af tid. Der var lagt op til noget spændende med projektet, men det blev på ingen måde indfriet, da der var for stramme tøjler. Det dræbte kreativiteten.

Rapportskrivningen var på 9. klasses niveau og kunne klares på en eftermiddag. Ergo var der ingen indlæring.