Individuelle portfoliomøder

For at sikre, at vi som studerende bevæger os den rigtige vej er der afsat tid til to individuelle portfolio møder. Her skal vi først og fremmest redegøre for vores valg af refleksionsområder og læringsmål. Dernæst er møderne sat i verden for at sikre, at vi ikke går i stå, men fortsætter processen, også selvom vores indlæring måske ikke går helt efter planen.

Til begge møder har det været vores eget ansvar at lave en dagsorden og indkalde til møderne med vores undervisere. Jeg har brugt dette, som et led i min læring af ledelse.

Se mødeindkaldelse og dagsorden for møde 1
Se mødeindkaldelse og dagsorden for møde 2