Mentor

MentorDa jeg, i sin tid, startede på 3. Semester valgte jeg for første gang at påtage mig en rolle som mentor for nogle af de nye første års studerende på bygningskonstruktør uddannelsen. På 4. Semester har jeg igen takket ja til at være mentor for første års studerende. Denne gang har jeg taget to hold, men opgaven er grundlæggende den samme.

En af de væsentligste årsager til at jeg påtog mig rollen i sin tid var at jeg havde et personligt overskud, og at jeg fandt ledelse og kommunikation enormt interessant. Skolen tilbød et kursus i mentoring mod at vi, der var interesserede, skulle påtage os den opgave, at være mentorer for et hold på 7-8 personer fra 1. Semester. På 4. semester har jeg nu to hold á 8 personer.

I afsnittet omkring mentor er det muligt at læse om min personlige erfaring på området, hvilket værktøjer og redskaber jeg er blev uddannet til at bruge samt hvor grænsen går for hvad en mentor kan, skal og bør. Du kan finde det i dropdown menuen øverst eller her:

Erfaring
Værktøjer og redskaber
Etik og tavshedspligt