Præsentationer

Præsentation er en væsentlig del af bygningskonstruktør uddannelsen. Med præsentation forstås både verbal og non-verbal kommunikation. I dette afsnit kan du få et indblik i den non-verbale kommunikationsform igennem visualiseringer, plancher mv.

Fanen er opdelt i semestre, således at den naturlige udvikling i professionaliseringen fremstår tydelig og utvetydig.

Du kan tilgå de forskellige semestre ved at benytte dropdown menuen øverst, eller ved at klikke på nedenstående links:

1.Semester
2.Semester
3.Semester
4.Semester
5. Semester